top of page

REGLEMENT LvdK 2024

ALGEMENE OMSCHRIJVING

Het Loopcriterium van de Kust is een regelmatigheidscriterium voor prestatielopers, joggers en jeugdlopers. Het criterium bestaat uit 10 wedstrijden die doorgaan in de maanden juli en augustus met telkens een andere kuststad of -gemeente als organisatieplaats. Elke wedstrijd wordt op, of vlak bij, het strand/de duinen gelopen.
Elke deelnemer die zich inschrijft verklaart zich akkoord met dit reglement.

1. CATEGORIEËN EN AFSTANDEN

Prestatieloop:
Deelnemers aan de wedstrijden worden in volgende categorieën ingedeeld, volgens geslacht en leeftijd.

Mannen:
•Categorie Seniors - geboren in 1990 en later;
•Categorie Masters - geboren in 1989 en vroeger;

Vrouwen:
•Categorie Seniors – geboren in 1990 en later;
•Categorie Masters - geboren in 1989 en vroeger;

Jogging:
Lopers die buiten de wedstrijdformule deelnemen aan de jogging, worden ingedeeld in de gelijknamige categorie ‘Jogging’, ongeacht geslacht of leeftijd.
Een loper die deelneemt aan minimum 4 van de 10 wedstrijden komt in aanmerking voor een tombolaprijs.
Deelname aan de tombola kan enkel na invullen van het deelnameformulier voor de tombola op https://www.loopcriteriumvandekust.com/online-formulier-recreanten-tombola.
Ten laatste op 1 september moet het formulier verzonden zijn.
Jeugdloop:
Op elke wedstrijd wordt een afstand aangeboden voor de sportieve jeugd. Een jeugdloper die deelneemt aan minimum 3 van de 10 wedstrijden komt in aanmerking voor een tombolaprijs.
Deelnemen aan de jeugdlopen kan tot en met de leeftijd van 12 jaar.
Deelname aan de tombola kan enkel na invullen van het deelnameformulier voor de tombola op https://www.loopcriteriumvandekust.com/online-formulier-jeugd.
Ten laatste op 1 september moet het formulier verzonden zijn.

2. PUNTENTELLING INDIVIDUEEL
Voor prestatielopers die deelnemen aan minimum 4 van de 10 wedstrijden worden categorie overschrijdende punten toegekend volgens de ranking in de wedstrijduitslag en dit voor:
•Algemene uitslag heren
•Algemene uitslag dames

3. RANGSCHIKKING
Het eindklassement van de prestatielopers wordt bepaald door de resultaten na 10 wedstrijden: Zeebrugge, Oostende, Nieuwpoort, Koksijde, Wenduine, De Panne, Knokke-Heist, Blankenberge, Bredene en Middelkerke.
Er wordt een individuele rangschikking opgemaakt per categorie:
•Heren Seniors
•Heren Masters
•Dames Seniors
•Dames Masters

 

Om opgenomen te worden in het eindklassement moet de loper aan 40%, zijnde 4 van de georganiseerde wedstrijden meelopen. Indien een loper meer dan 8 wedstrijden loopt, worden alleen de 8 beste resultaten opgeteld voor het klassement:
•Bij 9 gelopen wedstrijden valt het slechtste resultaat weg.
•Bij 10 gelopen wedstrijden vallen de twee slechtste resultaten weg.
Met deze maatregel worden lopers die aan meer dan 8 wedstrijden deelnemen beloond. Deze beloning kadert in de algemene visie van het Loopcriterium van de Kust, dat een regelmatigheidscriterium is en beoogt om mensen aan te zetten om zoveel en zo vaak mogelijk te sporten en bewegen.
In de tussenklassementen wordt nog geen rekening gehouden met het aantal gelopen wedstrijden. Pas na de laatste wedstrijd worden de slechtste resultaten uit het klassement gehaald.

 

Bij gelijke stand in de eindberekening haalt de atleet het die:
•het grootste aantal overall overwinningen heeft behaald
•de meeste podiumplaatsen heeft behaald binnen zijn categorie
•het meeste wedstrijden heeft gelopen in de prestatieloop
•het beste resultaat behaalde in de laatste van alle georganiseerde wedstrijden

 

4. PRIJZEN
Sport Overleg Kust en de sponsors schenken tijdens de jaarlijkse huldigingsavond:
Geldprijzen aan de top 3 van elke categorie;
Een waardebon en/of naturaprijs aan:
•de nummers 1 tot en met 5 voor de categorie Seniors.
•de nummers 1 tot en met 5 voor de categorie Masters.
•Een prijzenpot te verloten onder de lopers die minimaal 4 wedstrijden beëindigden.
•Een ‘familieprijs’ te verloten onder de jeugdlopers die minimaal 3 wedstrijden beëindigden.
•NIEUW vanaf 2024: aan elke wedstrijd kan je als vereniging of bedrijf deelnemen. Teams die met minimum 5 personen deelnemen en de loop beëindigen in een uniforme en herkenbare teamoutfit en een foto daarvan delen op sociale media met #Loopcriteriumvandekust maken kans op een waardebon ter waarde van 150 euro. De winnaar wordt uitgeloot uit alle deelnemers en wordt bekend gemaakt op de huldigingsavond van het Loopcriterium van de Kust.
Een laureaat dient op de huldigingsavond aanwezig te zijn om zijn/haar prijs in ontvangst te nemen. Prijzen worden na de huldigingsavond niet opzij gehouden, opgestuurd of bezorgd aan een afgevaardigde uitgezonderd mits voorafgaande schriftelijke verwittiging van bijzondere omstandigheden. In dit laatste geval beslist het Sport Overleg Kust.


5. INSCHRIJVINGEN EN DEELNAMEKOST
Dag-inschrijvingen zijn mogelijk voor de 10 wedstrijden van het Loopcriterium van de Kust. Elke wedstrijd biedt de mogelijkheid aan om vooraf online in te schrijven aan verminderd tarief. De wedstrijdorganisatoren bepalen vrij de prijs voor deelname aan de wedstrijd.


6. PODIUM
Per wedstrijd is er een podiumhuldiging. Dit bestaat minimum uit een podium voor de top 3 dames algemeen en de top 3 heren algemeen. Daarnaast is elke gemeente/stad vrij om een extra podium te huldigen.


7. FOTOGRAFIE
Een deelnemer die zich inschrijft gaat akkoord met het reglement en daarmee ook met deze voorwaarden over fotografie op alle lopen van het Loopcriterium van de Kust:
Op elke wedstrijd van het Loopcriterium van de Kust kunnen foto’s genomen worden, die later gebruikt kunnen worden voor promotionele doeleinden.
Iedere deelnemer, of zijn ouder(s) indien minderjarig, geeft (geven) door deelname aan de wedstrijden de toestemming aan de organisator van de wedstrijd om foto’s genomen tijdens de wedstrijden / prijsuitreikingen te publiceren op de website van de Stad of gemeente alsook op de website van het Loopcriterium van de Kust en de social media kanalen.


8. VERZEKERING
De deelnemers aan de wedstrijden van het Loopcriterium van de Kust zijn verzekerd.
Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. Sport Overleg Kust beveelt ten zeerste aan om vóór deelname een preventief sportmedisch onderzoek bij een erkend sportarts te laten uitvoeren. De wedstrijdorganisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij medische problemen van de deelnemer.


9. PARCOURS
Elke deelnemer wordt verondersteld het parcours te kennen en op de hoogte te zijn van het aantal te lopen ronden. Het parcours wordt op de website en/of ter plaatse bekendgemaakt.

Bij onvoorziene omstandigheden beslist de wedstrijdorganisator in overleg met het Sport overleg Kust.


10. WIJZIGINGEN
Dit reglement kan ten allen tijde aangepast worden indien dit noodzakelijk blijkt voor een goed verloop van het criterium.

Puntentabel LvdK 2023-page-001.jpg
bottom of page